Een speciaal ingericht (groen) dak kan natuurlijk bijzonder effectief zijn, maar ook een goede regenpijp, hoge dakopstand en/of noodoverloop kunnen helpen tegen wateroverlast. Daar waar de grondwaterstanden hoog kunnen oplopen is het waterdicht maken van de kruipruimten een overweging. Goed onderhoud is natuurlijk ook van belang; houd de dakgoten vrij! Regenwater kan ook hergebruikt worden. Door regenwater op te vangen kan het hergebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het doorspoelen van de wc of het bewateren van de tuin. Zo wordt de waterkringloop beter gesloten.

Om met hitte om te gaan kunt u actief (en duurzaam) koelen door gebruik van warmte-koude-opslag, maar ook passieve koeling speelt mee. Denk bij passieve koeling aan betere isolatie (ook d.m.v. groene gevels en daken), de indeling van de woonruimte (slaapkamer aan de noordkant) en natuurlijke ventilatie (ramen tijdig openen of sluiten).

Goede voorbeelden voor klimaat adaptief (ver)bouwen zijn te vinden op:

Voor het voorkomen van wateroverlast in en rond uw woning verwijzen we naar de website van Rainproof (Deze link gaat naar een andere website).