De biodiversiteitswaarde van tuinen kan bijzonder hoog zijn. In Nederland is het in steden zelfs beter gesteld met de biodiversiteit dan de meeste omliggende gebieden. Tuinen zijn belangrijke leefgebieden voor veel soorten. Het is bijvoorbeeld goed om streekeigen planten en bomen te gebruiken en vooral veel variatie toe te passen. Een variatie aan bessendragende soorten voor vogels en verschillende bloemen voor vlinders en bijen. Het gebruik van natuurlijk materiaal en vooral minder verharding is goed voor de ecologie.

Door nest- en schuilplaatsen te bieden maakt u de tuin extra aantrekkelijk voor dieren. Denk aan vogelhuisjes, vleermuiskasten, insecten en bijen hotels, maar ook bijvoorbeeld het laten liggen of opstapelen van dode takken en bladeren voor o.a. de egel.

Goede voorbeelden vindt u op de website van Tuintelling of de website van milieu centraal