Ik ontmoet Theo, Ron en Wilco digitaal op een donderdagavond. Ze vormen samen de energiecommissie van voetbalvereniging Reuver. Na een korte voorstelronde beginnen de heren enthousiast te vertellen over de verduurzaming en de toekomst van de voetbalvereniging.

Investeren in de toekomst

Het zijn momenteel geen makkelijke tijden voor een sportvereniging. Kantines zijn gesloten, wedstrijden gaan niet door en er mag, behalve de jeugd, alleen nog in viertallen getraind worden. Dit is voor VV Reuver geen reden om stil te zitten. “Als voetbalvereniging zijn we voor een groot deel afhankelijk van inkomsten uit de kantine. Een groot bedrag dat nu in een keer is weggevallen. En juist in deze tijd doen we zo’n grote investering in zonnepanelen”. In de begroting van de vereniging  wordt een groot deel opgeslokt door energiekosten. Door de aanleg van zonnepanelen wordt een groot deel daarvan gereduceerd. “Dat helpt ons hopelijk om deze moeilijke periode door te komen en de continuïteit van de vereniging te borgen. Zo zijn we klaar om er na deze crisis weer vol tegenaan te gaan!” 

Het begon ruim een jaar geleden

In december vorig jaar was er een bijeenkomst voor verenigingen in Limburg georganiseerd door De Groene Club. De Groene Club is opgericht door de KNVB en heeft als doel alle sportverenigingen in Nederland te verduurzamen. Zij ondersteunen en begeleiden sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportcomplex. Het idee voor zonnepanelen was er al langer, maar deze bijeenkomst heeft geholpen. Niet alleen de besparing op energiekosten is voor VV Reuver belangrijk, ook wil de voetbalvereniging maatschappelijk bijdragen en iets voor het klimaat betekenen. Daarom is er vanuit het bestuur een energiecommissie opgericht, waar de drie heren in plaats nemen. “De taak van het bestuur is om te kijken naar de toekomst en de continuïteit van de vereniging. Daarnaast heeft de vereniging een maatschappelijke taak te vervullen en moet het bestuur uiteraard ook kijken naar het kosten en baten verhaal”. De energiecommissie ging, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering, verder aan de slag met het zonnepanelen project. “Het was een unaniem besluit. Daaruit blijkt wel hoeveel draagvlak er is, ook vanuit de leden”.

Snel en soepel proces

De Groene Club heeft vervolgens een energiescan uitgevoerd en een bouwkundige heeft naar het dak gekeken om de geschiktheid te controleren. Vervolgens zijn er drie offertes opgevraagd voor de zonnepanelen. Ook zijn de mogelijkheden voor subsidies en stimuleringsleningen onderzocht. Deze waren zowel vanuit de gemeente als landelijk beschikbaar. Wel zie je langzaam een terugloop in deze subsidies. Daarom was voor VV Reuver nu het moment om dit aan te pakken.
De energiecommissie heeft de kosten en baten naast elkaar gelegd en doorgerekend. “Het bespaart uiteindelijk enorm voor de club. En de investering die nog door de club zelf gedaan moeten worden, naast de te ontvangen subsidies, zullen zich in een jaar of twee terugverdienen” geeft de penningmeester van de vereniging aan.
De samenwerking met de gemeente verliep erg fijn. Beesel is een kleine gemeente, waardoor de lijnen kort zijn. In het hele proces heeft de gemeente goed meegedacht. ”Het ging allemaal erg snel, de  voortvarendheid was enorm, bij alle partijen. De begeleiding van de Groene Club heeft hierin ook een grote rol gespeeld.”

Inmiddels liggen de zonnepanelen op het dak

“Het zonnepanelenproject is een behoorlijke investering geweest. Niet alleen qua geld, maar ook qua tijd. Maar dit betekent zeker niet het einde van de energiecommissie!” Met deze investering hoopt de vereniging meer financiële ruimte te creëren. Dat kan weer ruimte geven voor nieuwe duurzame projecten. De opbrengsten van de zonnepanelen zullen in ieder geval voor een deel worden gebruikt voor toekomstige duurzame voorzieningen voor de vereniging. 
LED verlichting langs de velden staat sowieso al op de planning voor na de zomerstop. Hier heeft de gemeenteraad, met het goedkeuren van de gemeentelijke begroting voor 2021, geld voor beschikbaar gesteld. “Op dit moment is 2,5 veld verlicht. Met de LED verlichting worden straks alle vijf de velden verlicht. Dat betekent dus ook in de donkere periode een verdubbeling aan trainingscapaciteit. Zo kunnen we meer mensen laten sporten.”

De toekomst van VV Reuver

Over de ledenaantallen heeft de Reuverse voetbalvereniging niet te klagen. In totaal hebben ze zo’n zeshonderd leden. Waar je elders in het land ziet dat het aantal leden bij verenigingen afneemt, heeft de Reuverse club geen daling gezien. “Er is veel enthousiasme om te voetballen! Ook zijn er zo’n tachtig vrijwilligers actief. Maar naar vrijwilligers zijn we altijd op zoek. Extra handjes kunnen we goed gebruiken. Zeker in het bestuur of mensen voor de onderhoudsploeg. De aanwas van nieuwe, jonge vrijwilligers blijft een proces. Maar nu de kantine klaar is en de zonnepanelen op het dak liggen, is er meer tijd om hier aandacht aan te besteden. Ook dit is een investering voor de toekomst van de vereniging!”