daadwerkelijk tekst

f

adjfjg

sadckgj

tekst

Meer informatie

De gemeente besteedt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen uit aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit geldt ook voor de uitvoering van de Wet WOZ.

Kijk voor meer informatie opĀ de website van de BsGW (Deze link gaat naar een andere website).