Kijk naar de supply chain van uw product. Hoe gebruikt de gebruiker mijn product en hoe komen de grondstoffen na gebruik weer terug bij mij zodat ik ze nog een keer kan gebruiken? Daarom is het van belang na te denken hoe producten makkelijk te repareren zijn en na gebruik weer als grondstof kunnen dienen. Belangrijke elementen hierin zijn demontabel ontwerpen, het gebruiken van mono materialen en het organiseren van retourlogistiek.