In het document gaan we, in navolging van de duurzaamheidsvisie, in op de volgende thema’s:

Duurzame energie;
Schone en slimme mobiliteit;
Circulaire economie;
Biodiversiteit & klimaatadaptatie;
Sociale duurzaamheid.

Download de volledige beschriijving met de doelen voor duurzaamheid (PDF, 1.5 MB)