In de thematische verdieping leest u per thema onze ambitie, doelen en route naar een duurzamer Beesel. In dit document gaan we in op de volgende thema’s:

  • Duurzame energie;
  • Schone en slimme mobiliteit;
  • Circulaire economie;
  • Biodiversiteit & klimaatadaptatie;
  • Sociale duurzaamheid.

Download de volledige beschrijving met de doelen voor duurzaamheid (PDF, 1.5 MB). (PDF, 1.5 MB)

Visie duurzaamheid

In onze duurzaamheidsvisie hebben wij goed nagedacht hoe wij onze inwoners, organisaties, bedrijven en publieke partners konden betrekken op het gebied van duurzaamheid. Onder het motto #GewoonSamenDuurzaam hebben we gekozen voor een interactieve aanpak met twee stromen: bewustwording en participatie.

Download de volledige visie op duurzaamheid. (PDF, 2.7 MB)