Hier vindt u KODE-Beesel (PDF, 8.7 MB). Het Toetsings-Kader Opwekking Duurzame Energie.Dit kader richt zich binnen het brede thema duurzaamheid op het onderdeel energietransitie en daarbinnen specifiek op de lokale opwekking van duurzame energie en dan ook nog eens via zonne- of windenergie.