Als u inkoopt voor uw bedrijf, let u misschien in de eerste plaats op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product of dienst. Bij duurzaam inkopen kijkt u breder dan die aspecten. U houdt ook rekening met milieuaspecten en sociale aspecten.

Enkele voorbeelden

Hoe kunt u duurzaam inkopen? Deze voorbeelden geven u mogelijk om zelf ook te starten met duurzaam inkopen:

  • Koop lokaal in. Zo helpt u een plaatselijke ondernemer. Maar op deze manier is er ook minder transport nodig om uw inkopen bij u bezorgd te krijgen. En dus is er minder uitstoot.
  • Werk samen met een bedrijf waar inclusiviteit en diversiteit serieus wordt genomen en alle medewerkers geaccepteerd worden zoals ze zijn.
  • Koop een product in dat geproduceerd is met zo min mogelijk effect op het milieu.

Waarom duurzaam inkopen?

Misschien bent u een zzp’er of ondernemer met een klein bedrijf en denkt u "Mijn inkoopkeuzes doen er weinig toe. Het effect ervan is een druppel op de gloeiende plaat." Maar bekijk het in het grote geheel. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan een betere wereld door duurzaam in te kopen, maken we samen het verschil. En wordt duurzaam inkopen de nieuwe standaard wordt.