Om met hitte om te gaan kunt u actief (en duurzaam) koelen door gebruik van warmte-koude-opslag, maar ook passieve koeling speelt mee. Denk bij passieve koeling aan betere isolatie (ook door middel van groene gevels en daken).

Veel bedrijventerreinen vormen zogenoemde hitte-eilanden. De terreinen zijn zeer versteend wat ze vatbaarder maakt voor opwarming en wateroverlast. Het toevoegen van bomen brengt schaduw en verkoeling van de omgeving. Door overtollige verharding te verwijderen kan er meer regenwater infiltreren in de bodem. Daar waar verharding functioneel gebruikt wordt, bestaan waterdoorlatende alternatieven zoals half-verharding, zoals grind, split, of waterdoorlatende verharding, zoals grastegels of draineertegels. Het toevoegen van nieuwe watergangen of het verbreden van bestaande creƫert een grotere capaciteit om water op te slaan en langzaam af te voeren.