Met natuurinclusieve maatregelen kunnen deze plekken aangesloten worden op het omliggende groen. Zo fungeren ze als een ecologische corridor in plaats van als obstakel. Groen is goed voor de uitstraling van een bedrijf. Het zorgt voor een aantrekkelijke werkomgeving en een beter vestigingsklimaat. Er zijn ook andere voordelen. Groene daken en gevels zijn bijvoorbeeld goed voor klimaatadaptatie, biodiversiteit (meer plant- en diersoorten) én energiebesparing (isolatie).

Door rondom een bedrijfslocatie aandacht te besteden aan natuur kan er een significante bijdrage worden geleverd aan de biodiversiteit. Door het omvormen van bedrijfsgroen naar meer biodivers groen en extensiever beheer neemt niet alleen de biodiversiteit toe, maar ook de belevingswaarde van het gebied. Door het toevoegen van natuurvriendelijk (flauwe) oevers aan de watergangen ontstaat er een grotere capaciteit om water op te slaan en langzaam af te voeren na een zware regenbui. Ook worden zo meer gradiënten gecreëerd waarop verschillende soorten flora en fauna zich thuis voelen. Ook braakliggende terreinen kunnen (tijdelijk) ingezet worden. Er bestaan regelingen om hier natuur te stimuleren zonder dat daarmee problemen ontstaan met natuurwetgeving wanneer er zich weer economische activiteiten ontplooien.