Energie opwekken in de eigen woning

Is er subsidie voor zonnepanelen?
Op dit moment zijn er geen subsidies specifiek voor zonnepanelen.
Wel zijn er stimuleringsleningen met een lage rente. Denk aan de Duurzaam Thuis lening van de provincie Limburg.
Op www.energiesubsidiewijzer.nl (Deze link gaat naar een andere website) staan alle financieringsmogelijkheden voor woningeigenaren op een rij.

Mag ik zonder vergunning zonnepanelen op het dak van mijn woning plaatsen?
Op uw eigen woning mag het meestal zonder vergunning. Dit moet altijd gecheckt worden. U kunt zelf deze check doen op het omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website).Er zijn gevallen dat er wel een vergunning nodig is. Bijvoorbeeld als het een monument betreft, een rijksbeschermd dorpsgezicht of als de zonnepanelen buiten het dakvlak vallen. Lees hier welke regels en voorwaarden er zijn om zonnepanelen, warmtepomp of airco te plaatsen. (Deze link gaat naar een andere website)

Mag ik zonnepanelen op mijn erf of in mijn tuin plaatsen?
Dat is afhankelijk van de situatie. Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig. Hiervoor moet u altijd contact opnemen met de gemeente. Lees hier welke regels en voorwaarden er zijn om zonnepanelen, warmtepomp of airco te plaatsen. (Deze link gaat naar een andere website)

Mag ik een kleine windmolen op mijn dak, erf of in mijn tuin plaatsen?
Dat is afhankelijk van de situatie. Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig. Hiervoor moet u altijd contact opnemen met de gemeente. 

Grootschalige energie opwekking

Wat is het beleid van Beesel met betrekking tot grootschalige energieopwekking?
Het beleid van Beesel met betrekking tot grootschalige opwekking is door de raad vastgesteld in de vorm van KODE Beesel. Deze kunt u op deze pagina vinden.

Waar zijn zonnevelden toegestaan?
Meer informatie over zonnevelden kunt u vinden op deze pagina.

Waarom geen Waterstof?
Op dit moment is de opwekking van waterstof volop in ontwikkeling. De ontwikkelingen zijn echter nog niet zo ver dat we ze gemakkelijk lokaal kunnen toepassen. We houden de ontwikkelingen in de gaten en als het interessant wordt, willen wij deze energiedrager zeker meenemen in de energiemix.

Waarom geen waterenergie uit de Maas?
De stroming van de Maas is niet regelmatig en niet sterk genoeg om hier veel stroom op te wekken.
Wellicht kan er wel warmte gewonnen worden uit de Maas of uit de ontgrondingsplassen. We onderzoeken in de warmteverkenning of deze aquathermie een interessante optie is.

Waarom geen geothermie?
Diepe Geothermie ligt in onze regio moeilijk, aangezien er kans is op aardbevingen. Het is afhankelijk van het besluit van het rijk of het op termijn is toegestaan. Het ziet er naar uit dat er geen toestemming komt.
Mogelijk is ondiepe aardwarmte wel een optie. Dat gaan we onderzoeken in de warmte verkenning.

Waarom geen kernenergie/thorium?
Kernenergie is erg duur en heeft een heel lang ontwikkelingsproces (geschat wordt 40 jaar). Daar kunnen we niet op wachten, want we moeten zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af om klimaatverandering te stoppen. Verder hebben we als gemeente  nauwelijks invloed op de besluitvorming. Het is aan het rijk om hierover te beslissen. Daarom zetten we in op beproefde technieken als zon- en windenergie. Als nieuwe technieken ontwikkeld worden, nemen we die zo mogelijk mee in de energiemix.