Dijkversterkingsproject Beesel definitief gegund

maandag 8 februari 2021

In het voorjaar van 2021 gaat aannemerscombinatie Mourik Infra B.V. en FL B.V. definitief van start met de eerste grootschalige uitvoeringswerkzaamheden binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg. Na een periode waarin overige gegadigden bezwaar konden maken op de voorlopige gunning, is er nu definitief gekozen voor deze aannemerscombinatie. Dijkversterkingsproject Beesel wordt zowel versterkt als verhoogd en het totale tracé beslaat zo’n 2,2 kilometer.

Beesel en Heel hoogwaterveilig

De dorpen Beesel en Heel zijn de eerste Limburgse dorpen die binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg het label “hoogwaterveilig” krijgen nadat de werkzaamheden medio 2023 opgeleverd zijn. Aannemerscombinatie Mourik Infra B.V. en FL B.V. gaat hier van start onder de naam Combinatie dijkversterking Heel & Beesel.

Nauwe samenwerking met betrokken gemeenten

Tijdens de werkzaamheden wordt samen zo’n 5 kilometer dijk versterkt. De huidige kering in Beesel wordt op de juiste hoogte voor de toekomst gebracht. Daarnaast moeten in Beesel ook nieuwe keringen worden aangelegd, op locaties waar in de huidige situatie nog geen waterkeringen aanwezig zijn.
Bij Beesel zijn nog twee beroepen ingediend bij de Raad van State. Maandag 25 januari is de zitting geweest. We zijn nu in afwachting van de uitspraak. Het is gebruikelijk dat dit binnen 6 weken gebeurt, maar het kan ook langer duren. De uitspraak wordt uiteraard gedeeld zodra deze bekend is.

Wethouder Roelofs van gemeente Beesel: “Het voelt goed dat we nu op het punt staan waar er echte stappen gezet worden, met name voor de bewoners van onze gemeente. Het is niet altijd gemakkelijk geweest voor hen, maar het is heel fijn dat ons dorp binnen afzienbare tijd hoogwaterveilig te noemen is.”

Kijk voor het hele persbericht en meer informatie op de website van Waterschap Limburg.